Dituria

Fjalor Frëngjisht - Shqip

€19,99

Drita HADAJ

 

Fjalor Frengjisht - Shqip dhe Shqip - Frengjisht 

  • Përmban rreth 15 000 fjalë-tituj dhe mbi 5 000 shprehje;
  • Jep kuptimet më të rëndësishme të fjalëve më të përdorura; 
  • Me të dhëna të plota për shtresimin stilistik dhe fushën e përdorimit;
  • Me shënime të plota gramatikore, si p.sh., me tabela përmbledhëse të zgjedhimeve të foljeve të parregullta të frëngjishtes dhe të shqipes;
  • Përmban listën e emrave gjeografikë.