Fan Noli

Ekonomia mbi çështjet e Kinës

€15,00

Zhang SHUGUANG

 

Duhet të përmbledhim me kujdes përvojën dhe mësimet e reformave ekonomike gjatë 30 viteve të fundit dhe të shikojmë se si kemi arritur deri më sot.