Muza

Botë e larmishme

€12,00

Ka kaq shumë gjëra që na ngjasojnë me njëri-tjetrin, por dhe shumë të tjera që na bëjnë të ndryshëm.
Vendi ku jetojmë, ato çka hamë, çka veshim, madje edhe mënyra e të folurit janë disa nga veçoritë që na karakterizojnë. A mund ta imagjinoni një botë ku çdo njeri dhe çdo gjë është njëlloj? Sa e mërzitshme!
Por, le t’i zbulojmë të gjitha ato tipare të mrekullueshme që na bëjnë të veçantë në mënyrën tonë. Larmi do të thotë i ndryshëm. Sa bukur!