Fan Noli

Aphrodite

€11,99

Afërdita S. Satka

Afërdita S. Satka u lind në 2 shkurt 1965. Është diplomuar në Fakultetin e Histori-Filologjisë, dega Gjuhë-Letërsi në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Qysh në adoleshencë ka shkruar poezi, disa prej të cilave i ka botuar edhe në shtypin e kohës, pasion që vazhdon edhe në ditët e sotme. Ka botuar librin me poezi "Aphrodite".