Uegen

Socialpsikologjia

€44,40

David G. MYERS

590 faqe

Studimi shkencor se si mendimet, ndjenjat dhe sjelljet e individëve ndikohen nga prania aktuale, e imagjinuar ose e nënkuptuar e të tjerëve