Plejad

Mendimi kritik letrar shqiptar (1870-1945)

€12,00

Nriçim KULLA

 

E bazuar në atologjinë e mendimit shqiptar të këtyre viteve, por e konceptuar jo në bazë të parimit kronologjik, por atij tematik, "Mendimi kritik letrar shqiptar" synon jo vetëm të krijojë një "urë lidhëse" të shkollës me këtë univers vlerash analitike, kritike apo estetike, por të shërbejë gjithashtu si një instrument konkret dhe i dobishëm në duart e nxënësve dhe mësuesve në njohjen dhe zbërthimin e koncepteve e ideve mbizotëruese të shumë figurave më të njohura të letërsisë shqiptare dhe të huaj të kësaj epoke dhe në analizën e çmuar kritike të tyre më përfaqësuese apo të evoluimit a pasurimit të madh të gjuhës shqipe të lëvruar prej tyre.