Plejad

Leksione dhe konferenca

€15,59

Martin HAJDEGER

 

Historia në rrokullisjen e saj e bekon njerëzimin me individë të shquar, që me mendimin dhe jetën e tyre sjellin një ndryshim jo vetëm për njerëzit e kulturës dhe kohës kur jetojnë, por gjithashtu dhe për brezat që do të vijnë.
E një nga mëndjet më të mëdha që Gjermania ka shfaqur ndonjëherë është Martin Hajdeger, i cili ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në të gjithë mendimin e sotëm bashkëkohor.