Uegen

Agu i mëngjesit

€18,00

 Friedrich NIETZSCHE

321 faqe

Një nga filozofët më të rëndësishëm të shekullit të nëntëmbëdhjetë, ndikimi i Friedrich Nietzsche në mendimin modern është shtrirë përtej kufijve të filozofisë. Punimet e tij kanë ndihmuar në formimin e antropologjisë, psikologjisë, teologjisë dhe sociologjisë moderne. Poetët, romancierët dhe artistët janë prekur gjithashtu nga konceptet dhe këndvështrimet e fuqishme të Niçes.

Redaktuar nga një studiues i njohur i Niçes, kjo përmbledhje autoritative është një asamble jetike e pothuajse të gjitha veprave të hershme të Niçes. Duke shënuar ardhjen e filozofisë së tij të pjekur, këto aforizma dhe poema në prozë shqyrtojnë impulset që i shtyjnë qeniet njerëzore të kërkojnë komoditetet e fesë, moralit, metafizikës dhe artit. Nietzsche propozon individualizëm dhe zhvillim më të madh të personalitetit, trajton çështje të shoqërisë dhe familjes dhe diskuton vizionet e shpirtrave të lirë me guximin për t'u çliruar nga paragjykimet idealiste.

I shkruar në stilin e tij të veçantë, shpesh paradoksal, Agimi i Ditës paraqet praktikisht çdo temë të prekur në esetë e mëvonshme filozofike të Niçes. Ai është një udhërrëfyes thelbësor dhe një bazë themelore për të kuptuar filozofin e madh dhe veprën e tij.