Uegen

Vitet e foshnjërisë

€20,99

Remo H. LARGO

453 faqe

Në librin "Vitet e foshnjërisë" është trajtuar gjerësisht zhvillimi i fëmijërisë së hershme, i parë nga këndvështrimi biologjik. Ky botim përshkruan gjithë etapat e zhvillimit të femijës nga muaji i parë e deri në moshën 2 vjeçare.