Minerva

Si të udhëheqësh

€20,39

David RUBENSTEIN

 

Libri thelbësor i lidershipit. Mësoni parimet dhe filozofitë udhëzuese të Bill Gates, Jeff Bezos, Ruth Bader Ginsburg, Warren Buffett, Oprah Winfrey dhe shumë të tjerëve përmes bisedave ndriçuese rreth jetës dhe karrierës së tyre të jashtëzakonshme

- Jeff Bezos shfrytëzon fuqinë e bredhjes, duke zbuluar se vendimet e tij më të mira janë marrë me zemër dhe intuitë, dhe jo me analizë.
- Richard Branson nuk hyn kurrë në një sipërmarrje që kërkon të bëjë një fitim. Ai synon të bëjë më të mirën në fushë.
- Phil Knight e sheh Nike si një kompani marketingu, produkti i së cilës është mjeti më i rëndësishëm i marketingut.
- Marillyn Hewson, e cila u rrit në një shtëpi pa baba me katër vëllezër e motra në Kansas, mësoi shpejt rëndësinë e mbështetjes te vetja dhe vlerën e një dollari.