Lize's Bookstore - Libraria shqiptare në diasporë

Si përhapet pandemia

€5,99

Paolo GIORDANO

 

Pandemia e CoViD-19-s mund të jetë emergjenca shëndetësore më e rëndësishme e epokës sonë.

Na zbulon kompleksitetin e botës që popullojmë, të logjikave të saj sociale, ekonomike, ndërpersonale dhe psikike.

Kjo që po kalojmë ka karakter mbiidentitar dhe mbikulturor. Kërkon një përpjekje fantazie që në një regjim normal nuk jemi mësuar ta kryejmë: ta shohim veten të lidhur pazgjidhshmërisht me njëri-tjetrin dhe të mbajmë parasysh praninë e tyre në zgjedhjet tona individuale.

Në pandemi, mungesa e solidaritetit është, para së gjithash, një e metë imagjinate. Në pandemi, jemi një organizëm i vetëm, një komunitet që përfshin tërësinë e qenieve njerëzore.