Pema

Sekretet japoneze për një jetë të gjatë dhe të lumtur

€12,99

Hector GARCIA & Francesc MIRALLES

194 faqe

 

Sekretet japoneze për një jetë të gjatë dhe të lumtur
Sillni kuptim dhe hare ditëve tuaja me udhërrëfyes ikigain.


Njerëzit e Japonisë besojnë se çdokush e ka një ikigai – një arsye për t'u çuar nga shtrati çdo mëngjes.


Inspirues dhe inkurajues, ky libër do t'ju udhëzojë ta zbuloni ikigain tuaj. Do t'ju mësojë se si t'i lini urgjencat prapa, si ta gjeni qëllimin e jetës, si t'i ushqeni miqësitë dhe të hidheni në krahët e pasioneve.
Sepse, kush nuk dëshiron të jetë i lumtur çdo ditë?