Onufri

Pusi dhe lavjerrësi

€5,00

Edgar Allan POE

 

Nuk luftova më, por agonia e shpirtit tim shpërtheu fundbotshëm në një klithmë dëshpërimi të mbrame, të gjatë e deri në kupë të qiellit.