Pema

Pushteti i gjeografisë

€18,00

Tim MARSHALL

Në këtë libër të ri zbulues, Marshall-i eksploron dhjetë rajone që do të formësojnë politikën globale në një epokë të re të rivalitetit mes fuqive të mëdha: Australia, Irani, Arabia Saudite, Mbretëria e Bashkuar, Greqia, Turqia, Saheli, Etiopia, Spanja dhe Hapësira. Zbuloni pse kriza e ardhshme e refugjatëve në Europë është më afër nga ç'mendohet ndërsa problemet po ziejnë në Sahel; pse Mesdheu lindor është një nga pikat më të paqëndru- eshme të ndezjes në shek. XXI; dhe pse atmosfera e Tokës ka për t'u bërë fushë- beteja e ardhshme.Pushteti i Gjeografisë është një eksplorim mbërthyes i mënyrave në të cilat gjeografia mund të formësojë te kaluarën, të tashmen- dhe të ardhmen.