Onufri

Njeriu më vete e me tjerë

€8,40

Martin CAMAJ

Përmban:

  • Prej ciklit “Kangë të vjetra”
  • Pleqnime më vete

Te Camaj, titulli i një vëllimi apo vepre nuk është asnjëherë rastësor, porse shpreh në mënyrë sintetike konceptin e thellë të brendisë, aq sa të krijohet përshtypja se nga njëra poezi e vëllimit në tjetrën, ashtu si nga njëri kapitull i romanit në tjetrin, titulli lakohet pafundësisht në trajta asnjëherë të ngjashme me njëra-tjetrën. -ARDIAN MARASHI