Minerva

Mjellma e zezë

€20,00

Nassim Nicholas TALEB

 

Taleb është një shkrimtar jashtëzakonisht argëtues, i mprehtë, i drejtpër- drejtë, dhe tregon histori të pazakonta. Ai zotëron një sërë tematikash, që nga shkenca konjitive, te biznesi e deri te teoria e probabilitetit. Elegant, i mahnitshëm dhe universal në rëndësinë e tij, Mjellma e zezë është një libër monumental – një mjellmë e zezë më vete.  Libri më me ndikim i shtatëdhjetepesë viteve të fundit; një zbulim novator i gjithçkaje që dimë rreth asaj që nuk dimë.