Pema

Migjeni në dy pamje

€7,99

Fatbardha STATOVCI

Vepra e Migjenit paraqet, edhe sot e kësaj dite, një terren tejet tërheqës për studim, pasi që vakumet në revelimin e plotë të saj janë ende tË shumta dhe mbesin të hapura për shqyrtim.

Nxitur nga kjo bindje, sjellim këtë tekst i cili analizon, komenton, shqyrton dhe krahason gjithë veprën e Migjenit në relacion me dy drejtime letrare të cilat lulëzuan në deceniet e para të shekullit XX, ekspresionizmi dhe letërsia sociale dhe me përfaqësuesit kyçë të të dy këtyre drejtimeve, duke e konsideruar si nevojë zbardhjen e një ane ende të pandriçuar të veprës migjeniane.