Pema

Më mençur, Më shpejt, Më mirë

€23,99

Charles DUHIGG

468 faqe

Sekretet për të qenë produktivë në jetë dhe në biznes

Në thelbin e librit gjenden tetë koncepte - nga motivimi dhe përcaktimi i synimeve te fokusimi dhe vendimmarrja - që shpjegojnë arsyet përkatëse se përse disa njerëz dhe kompani arrijnë të kryejnë me sukses kaq shumë gjëra.

Duke u frymëzuar nga zbulimet e fundit në neuroshkencë, psikologji dhe ekonominë e sjelljes - si dhe mbi përvojat e shefave ekzekutivë, reformatorëve të arsimit dhe gjeneralëve me katër yje, pilotëve të avionëve dhe kompozitorëve të Broduejit - ky libër me hulumtime kaq të përpikta na shpjegon se njerëzit më të frytshëm, kompanitë dhe organizatat e këtilla, nuk është se thjesht veprojnë ndryshe.

Ata kanë një botëkuptim për botën, si dhe për zgjedhjet e tyre, krejt të ndryshëm.

Pse duhet ta lexoni këtë libër? Thjesht, për të qenë më produktivë në çfarëdo që bëni.