Uegen

Luftërat ballkaniket (1912-1913)

€18,00

Jacob Gould SCHURMAN

Interesi për luftërat ballkanike të viteve 1912-1913 i ka kapërcyer të gjitha pritjet, ndërkohë që aty ka shpërthyer dhe po zhvillohet nje luftë e cila shitet si më e madhja e të gjitha kohërave, një luftë që tashmë ka përfshirë pesë nga gjashtë Fuqitë e Mëdha dhe tre nga kombet më të vogla në Evropës.