Pema

Libri i vogël i Lidershipit

€5,99

Stefan SÖDERFJÄLL

Objektivi i këtij libri të vogël është që të interpretojë pothuajse të gjithë punën shumëvjeçare të autorit, i cili i ka kushtuar qindra faqe shkrime lidershipit. Këtu, autori na sjell shumë shkurtimisht dhe sa më lehtë që është e mundur, gjithçka që duhet të dimë rreth lidershipit.

Çfarë është lidershipi dhe cili është funksioni që përmbush? Si duhen motivuar punëtorët? Çka quajmë lidership të keq, të bazuar në devijime, kushtëzues-formues, dhe transformues?
Gjatë gjithë periudhës së studimeve hulumtuese dhe në vitet pas punimit të doktoraturës, interesimi i tij më i madh i Stefan Söderfjäll ka qenë në fushën e psikologjisë organizative dhe të punës. Mbi të gjitha, ai ka qenë i interesuar për dukurinë e lidershipit dhe ekipit, si dhe ka studiuar për mënyrën se si mund të krijohen parakushte të mira për motivim, performancë në punë dhe mirëqenie.