Minerva

Letra nga një stoik

€18,60

SENECA

Letrat e Seneca-s janë si një ditar, ose nje manual meditimesh filozofike. Shpeshherë ato nisin me vëzhgime për jetën e përditshme dhe trajtojnë shumë tema tradicionale të filozofisë stoike, si për shembull shpërfillja e vdekjes, vlera e miqësisë, dhe virtyti si e mira supreme. Në këtë botim kemi sjellë 65 letra 124 të tilla që nga janë shkruar, ndaj e kemi quajtur pjesa e parë, dhe do të vijohet nga një vëllim i dytë me 59 letrat e mbetura.