Princ

Leterkembimi CamaJ-Pipa: 1959-1992

€29,99

Arshi PIPA

615 Faqe

 Letërkëmbimi Camaj-Pipa, hartuar nga Irena Buzi, përmban 271 letra private të këmbyera midis Martin Camajt dhe Arshi Pipës, gjatë viteve 1959-1992.