Botart

Kolovargje

€8,40

Rudina ÇUPI

 

Libri “ Kolovargje” i serisë “ Luaj dhe shkruaj” me poezi pamore, i kushtohet lexuesit fillestar, parashkollor.

Ky libër ndërveprues i shkruar me shkronja të mëdha shtypi e fton fëmijën që poezitë në formën e lodrave të tij më të dashura t’i shkruajë strofa-strofa (kat më kat porsi pallat) si poezitë e zakonshme. Gjithashtu e mëson se si të krijojë vetë poezi pamore dhe si t’i përdorë për të shprehur anën krijuese e për t’i befasuar të tjerët me artin e tij.