Pema

Kështu foli Zarathustra

€20,39

Friedrich NIETZSCHE

 

Tani po ju udhëroj të më harroni mua e të gjeni vetvete, pasi vetëm kur të më keni mohuar do të kthehem te ju.

 « Kështu foli Zarathustra » është një vepër mjeshtërore filozofike që ka tronditur filozofinë perëndimore. Nietzsche ka sfiduar njeriun.


Poet-profeti Zarathustra tërhiqet në male dhe kthehet mes njerëzve për të folur me ta. 

Bëhu ai që je. Virtyti është shpesh e drejta e më të dobëtit, paralizon gjithçka: dëshirën, krijimin dhe gëzimin.

Mbinjeriu niçean është ai që ka larminë më të madhe të instinkteve të cilat kundërshtohen fuqishëm, por që ai i zotëron.

Mendimi i Niçes është një sfidë e përhershme. I shpëton çdo sistemi politik.


Zjarri i poezisë së tij, humori i tij i vrullshëm i dha Niçes famë universale. Bashkëkohësit tanë nuk kanë zgjidhje tjetër veç atij dhe Marksit.