Pema

Elon Musk

€20,00

Ashlee VANCE

Musk - një nga figurat më të pazakonta dhe më të habitshme në historinë e biznesit amerikan - është një amalgamë bashkëkohore, vizionare e shpikësve dhe industrialistëve legjendar, duke përfshirë Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes dhe Steve Jobs.
Më shumë se çdo sipërmarrës tjetër sot, Musk i ka kushtuar energjitë e tij dhe pasurinë e tij të madhe për të shpikur një të ardhme që është aq e pasur dhe e gjerë sa vizionarët e epokës së artë të fantazisë fantastiko-shkencore.