100 mënyra për të motivuar vetën

Notify me when this product is available:

Steve CHANDLER

 

Ky libër paraqet këshilla të bazuara në përvojat e jetës reale për t'i kthyer qëndrimet negative në arritje pozitive.

Subscribe