Minerva

100 mënyra për të motivuar vetën

€11,99

Steve CHANDLER

 

Ky libër paraqet këshilla të bazuara në përvojat e jetës reale për t'i kthyer qëndrimet negative në arritje pozitive.