Onufri

Ikja e shtërgut

€9,99

Ismail KADARE

Ikja e shtërgut është shkruar në vitin 1986 dhe është ruajtur në një bankë në Paris.
Në vitin 1998, Ismail Kadare e ka ripunuar dhe, po këtë vit është botuar në frëngjisht, në gazetën Le Monde.
Ky është i dytë në shqip, në të dy motërzimet, bashkë me një bisedë të shkrimtarit për të.