Fan Noli

Egoja: Clirimi nga iluzionet

€15,60

OSHO

Është e pamundur ta njoftosh lexuesin se për çfarë tregon libri i OSHO-s që keni në duar. Por çfarëdo që të jetë ai, - puna është te fjalët. Përpara jush është energjia e pastër, e shprehur në fjalë, rreshta, kapituj. Thitheni atë…

”… Kërkuesit së të vërtetës i duhet ta fillojë nga kjo pikënisje; çfarëdo që t’ju ketë ndikuar shoqëria, cilido që të jesh, flake këtë. Përveç teje askujt nuk i është dhënë mundësia të depërtojë në të fshehtën e qenies tënde. Askush nuk di asgjë për ty; çfardo që të thonë për ty, të gjitha janë gënjeshtra.

Ti je i lirë të zgjedhësh: Ose zhgënjimin, vuajtjen, varfërinë - dhe atëherë vazhdo të kapesh pas egos tënde, thithe atë. Ose paqëtimin, heshtjen, bekimin - por atëherë ty do të duhet ta kthesh mbrapsht pafajësinë tënde.