Minerva

Dilema e novatorit

€18,00

Clayton CHRISTENSEN

Libri revolucionar që do të ndryshojë mënyrën se si bëni biznes: Në këtë bestseller revolucionar, eksperti i novacionit, Clayton M. Christensen, thotë se kompanitë e shkëlqyera mund të bëjnë gjithçka siç duhet dhe sërish ta humbin lidershipin në treg, ose më e keqja, të zhduken krejtësisht. Ai jo vetëm e vërteton atë çfarë thotë, por udhëzon të tjerët se si ta shmangin një situatë të ngjashme.

Christensen, duke u përqendruar në “teknologjinë disruptive”, na tregon përse shumica e kompanive nuk i shfrytëzojnë valët e reja të novacionit. Qoftë në elektronikë apo në shitje me pakicë, një kompani e suksesshme me produkte popullore do të shpërfillet, nëse menaxherët nuk dinë se kur t’i braktisin praktikat tradicionale të biznesit. Dilema e novatorit, përmes mësimeve nga suksesi dhe dështimet e kompanive lider, paraqet një set rregullash për të shfrytëzuar fenomenin e novacionit disruptiv.

Zbuloni:

Kur është mirë të mos i dëgjoni klientët.

Kur të investoni në produkte më pak cilësore që garantojnë fitime më të ulëta.

Kur të përfshiheni në tregjet e vogla, duke humbur ato më të mëdha e më fitimprurëse.

I mprehtë, bindës dhe provokues, Dilema e novatorit është një nga librat më të diskutuar të kohës sonë, një libër pa të cilin nuk duhet të rrijë asnjë menaxher apo sipërmarrës i zgjuar.