Skanderbeg Books

Braktisia e një maceje

€12,99

Haruki MURAKAMI

Historia nuk i përket së shkuarës. Është diçka që rrjedh me vetëdije ose pa vetëdije, si gjak i ngrohtë e i gjallë dhe që i përcillet brezit të ardhshëm, duam apo nuk duam ne. Kësisoj, ajo që kam rrëfyer këtu është një histori personale, dhe në të njëjtën kohë, është pjesë e historisë së madhe që e shtyn përpara botën në të cilën jetojmë. Ajo është një grimcë e vogël, megjithatë, është padyshim një fragment i patjetërsueshëm i saj.

Murakami është marrë me shumë tema në karrierën e tij të gjatë, por njërën temë nuk e ka prekur deri më sot: babin e tij.