Albas

Blloku HOP-HOP

€12,99

128 faqe

Dosja HOP-HOP “Faqet argëtuese” është hartuar sipas programit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për ciklin parashkollor sipas fushave kurrikulare: zhvillimi gjuhësor, matematikor, shkencor, artistik, social dhe shëndetësor. Dosja shoqërohet me një udhëzues për mësuesit dhe prindërit, të cilët do të ndjekin ecurinë e fëmijëve të moshës 3-4 vjeç.