Minerva

Arti i të mësuarit

€17,00

Josh WAITZKIN

 

“Waitzkin sjell qartësi të madhe dhe njohuri depërtuese për bashkëveprimet midis mendjes, trupit dhe shpirtit, të cilat janë thelbësore për suksesin e jashtëzakonshëm në pothuajse çdo fushë të jetës”. —Jim Loehr, kryetar bordi dhe CEO, Instituti i Performancës Njerëzore