Reklama

Albumi

€8,40

Fan S. NOLI

 

Përmbledhje me krijimtarinë poetike të Nolit, e botuar në vitin 1948.Poezia noliane është një poezi novatore, sepse pasqyron idealet më përparimtare të shoqërisë shqiptare të viteve ‘20-’30. Ritmi i marshit i jep poezisë së Nolit gjallëri të vazhdueshme e tone optimiste. Në vargjet e Nolit realizmi është gërshetuar me frymën romantike të ëndrrës e të shpresës.

Në poezinë e tij, figuracioni popullor i shkrirë me frazeologjinë e zgjedhur e të pasur të gjuhës së folur ka sjellë vargje me forcë të jashtëzakonshme shprehëse. Duke përdorur me mjeshtëri figura si epiteti, antiteza, alegoria etj., ai portretizon me art personalitete reale historike të jetës shqiptare.