Minerva

Ajo - Të kuptojmë psikologjinë femërore

€11,99

Robert A. JOHNSON

 

Ç’do të thotë të jesh grua? Cila është rruga drejt pjekurisë femërore? Dhe cilët janë përbërësit mashkullorë të personalitetit të gruas?
Shumë studiues dhe shkrimtarë kanë menduar prej kohësh se miti i lashtë i Erosit dhe Psikikës, është në të vërtetë historia e detyrës së gruas që të bëhet e plotë dhe individuale.
Më i rëndësishëm se kurrë më parë, libri Ajo ofron një analizë bindëse për gratë.