Minerva

Ai - Të kuptojmë psikologjinë mashkullore

€9,99

Robert A. JOHNSON

 

Ç’do të thotë vërtet të jesh burrë? Cilat janë disa nga momentet kyçe në rrugën drejt pjekurisë mashkullore? Dhe cilët janë përbërësit femërorë të personalitetit të burrit?
Përgjatë shekujve, gratë kanë mjeshtëruar teknikën e përshtatjes ndaj burrave dhe për një arsye të mirë, por kjo nuk është njësoj si t’i kuptosh vërtet ata. Kalimi nga një djalë te një burrë i vërtetë, është një përpjekje e ndërlikuar dhe zbulohet në këtë libër.