Minerva

12 rregulla për jetën

€24,00

Jordan B. PETERSON

Çfarë na mëson sistemi nervor i karavidheve për rëndësinë e të qëndruarit drejtë dhe mbi suksesin?
Pse egjiptianët i kushtuan kaq shumë vëmendje atyre që i vlerësonin fqinjët e tyre si perënditë më të mëdhenj? Çfarë rrugësh të tmerrshme marrim kur bëhemi arrogantë ose hakmarrës?

Dr. Peterson na çon në një udhëtim të jashtëzakonshëm në zemrën e disiplinës, lirisë dhe aventurës njerëzore, duke krijuar urtësi të re përmes 12 rregullave të thjeshta, të thella dhe madje befasuese të jetës.